PSK Choceň - reference

PSK Choceň - pokládka inženýrských sítí - ZTV Choceň PSK Choceň - pokládka inženýrských sítí - ZTV Choceň PSK Choceň - pokládka inženýrských sítí PSK Choceň - dlažby a kamenické práce PSK Choceň - dlažby a kamenické práce PSK Choceň - dopravni-stavby PSK Choceň - pozemní stavby - hala na obilí - Žamberk PSK Choceň - pozemní stavby
Pro naše zákazníky jsme pracovali na následujících zakázkách:
 • Kanalizační přivaděče ve městě Choceň z potrubí HOBAS DN 200 - 1400
  délka výstavby: rok
  celková hodnota: přes 20 mil.Kč
 • Vodovodní řád pro obec Semechnice
  délka výstavby: 8 měsíců
  celková hodnota: 7,5 mil.Kč
 • Kanalizační řád pro obec Podbřeží
  délka výstavby: 3,5 měsíců
  celková hodnota: přes 2,5 mil.Kč
 • Vodovodní a kanalizační řád pro novou zástavbu v obci Č.Meziřičí
  délka výstavby: 1 týden a jeden den
  celková hodnota: 0,5 mil.Kč
 • Vodovodní řád pro čtvrť Peliny Choceň
  délka výstavby: 4 měsíce
  celková hodnota: přes 2,5 mil.Kč
 • Stavba vodojemu v obci Bolehošť
  délka výstavby: 3 měsíce
  celková hodnota: 2,5 mil.Kč
 • Rekonstrukce kanalizačních stok pro město Choceň
  celková hodnota: 15 mil.Kč
 • Připojení na vodovodní řád - zámek Doudleby nad Orlicí
  délka výstavby: 3 týdny
 • Rekonstrukce hal ČKD pro firmu Schemph Hirth
  celková hodnota: 4,5 mil.Kč
 • Výstavba ZTV pro areál firmy Schemph Hirth
  celková hodnota: přes 8,5 mil.Kč
 • Výstavba ZTV - komunikace Tocháčkův kopec Choceň - 1., 2. a 4.etapa
  celková hodnota: 20 mil.Kč
 • Rekonstrukce náměstí v Chocni - dlážděné plochy z mozajky
  celková hodnota: 10 mil.Kč
 • Zpevněné plochy a komunikace včetně kanalizace areálu Mlýn Mítkov
  celková hodnota: 4,5 mil.Kč
 • Výstavba prodejny elektrospotřebičů Valenta Choceň
  celková hodnota: 7,5 mil.Kč
 • Infrastruktura Tocháčkův kopec 3.etapa
  celková hodnota: 6,5 mil.Kč
 • Kruhové objezdy Choceň
  celková hodnota: 9 mil.Kč
 • ZTV obec Běstovic
  celková hodnota: 3,5 mil.Kče
 • odvedení extravilánových vod Tocháčkův kopec
  celková hodnota: 9,3 mil.Kč
 • Vodovod pro obec Chlístov
  celková hodnota: 4,5 mil.Kč
 • Vodovod pro obec Podbřeží
  celková hodnota: 9,6 mil.Kč
 • Výměna azbestového vodovodního potrubí - obec Albrechtice/Orl.
  celková hodnota: 3,2 mil.Kč
 • ZTV Choceň - Vostelčice
  celková hodnota: 8,8 mil.Kč
 • Rekonstrukce a výstavba haly BOR Žamberk
  celková hodnota: 16,2 mil.Kč
 • ZTV pro 11 BJ Obec Sruby
  celková hodnota: 3,4 mil.Kč
 • ZTV pro 10 RD Obec Jehnědí
  celková hodnota: přes 4,1 mil.Kč

PSK Choceň - stavební firma
SEO optimalizace    Rank   Výměna odkazů